Dear Melissandra Anireka

červená fenka 7dní,7 days
1 měsíc,1 month
8 týdnů 8 weeks